Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona (Łk 10, 42)

Między Niewiastami

GRUPA FORMACYJNO-ROZWOJOWA DLA KOBIET

To grupa kobiet, które pragną wspólnie odkrywać prawdę o pięknie kobiecości, chcą dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, wspierać się w codzienności oraz umacniać w wierze.

Prowadzący Projekt "Między Niewiastami":
Katarzyna Marcinkowska (Serce Kobiety)
ks. Piotr Paweł Łapa

DOŁĄCZ DO NAS:

 co 2 lub 4 tygodnie tekst formacyjny o kobiecości w duchu wiary

 Serwer SMS dla kobiet z grup MN

UWAGA!


Trwa obecnie pilotaż projektu. W pilotażu uczestniczy około 30 grup kobiet z całej Polski (i nie tylko). Na ten moment nie ma już możliwości stworzenia nowej grupy tego programu. Po zakończeniu pilotażu będzie możliwość zdobycia materiałów i zorganizowania swoich spotkań. Zainteresowane Panie zapraszam do zapisania się do newslettera (na stronie głównej).

 

 • Jak stworzyć grupę?
  Grupę może stworzyć każda z nas. Ponieważ każda grupa wymaga opiekuna i organizatora – dobrze, by jedna osoba zdeklarowała się jako liderka. By stworzyć grupę należy znaleźć i zachęcić do udziału w niej przynajmniej 3 kobiety. Grupa może liczyć od 3 do 8 osób. Kto może należeć do Twojej grupy? Każda kobieta, którą zechcesz zaprosić i która podejmie tę przygodę. Można szukać dalej (np. w duszpasterstwie akademickim, w swojej parafii), ale czasem wystarczy rozejrzeć się dookoła – może chętnie dołączy do tej grupy mama, siostra albo sąsiadka?
 • Kto tworzy grupę?
  Grupę mogą tworzyć kobiety w podobnym wieku i stanie (np. grupa młodych mam, grupa studentek), ale równie cenne będzie także tworzenie grup kobiet na różnych etapach życia, by dzielić się swoim doświadczeniem.
 • Jaki jest plan formacyjny?
  Plan formacyjny składa się z 4 bloków tematycznych: 1. Kim jestem? Odkrywanie swojej kobiecości; 2. Między niewiastami ST; 3. Między niewiastami NT i 4. Między świętymi niewiastami. Każdy temat został opracowany w formie tekstu, który jest rozsyłany do liderek co 2 lub 4 tygodnie (grupa decyduje o intensywności spotkań).
  Pierwsza tura ruszyła w marcu 2014, jednak grupę można stworzyć w każdym momencie i przy gotowości do działania, można rozpocząć spotkania w wybranym i dogodnym czasie.
 • Na czym polegają spotkania grup MN? Jak powinny wyglądać?
  Spotkania polegają na wspólnym dzieleniu się przemyśleniami i świadectwem w związku z podejmowanym tematem. Przed spotkaniem dobrze jest, by każda uczestniczka zapoznała się z tekstem i miała czas także samodzielnie przemyśleć daną kwestię.
  Spotkanie rozpoczyna się modlitwą, a następnie pracą nad tekstem. Sama forma spotkania jest bardzo dowolna i zależy od pomysłowości i możliwości danej grupy. Na miejsce spotkania można wybrać salkę przy parafii lub zacisze domowe. Jeśli spotkanie odbędzie się w parafii, można rozpocząć je lub zakończyć wspólnym uczestniczeniem we Mszy św. Jeśli chcemy spotkać się w domu, można także w miarę możliwości czasowych przygotować śniadanie/kolację/podwieczorek.
  Godzina i czas jest tu dowolny, ale na samo spotkanie warto zarezerwować co najmniej 1,5h. Częstotliwość spotkań zależy od możliwości czasowych uczestniczek. Program przygotowany jest w odstępach dwutygodniowych i taka systematyczność jest bardzo cenna. Jednak dla tych grup, dla których byłoby to zbyt często, jest również możliwość spotkań raz w miesiącu.