Żadna kobieta nie jest tylko kobietą. (św. Edyta Stein)