Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! (Dz 16, 14)