Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! (1 Kor 16, 14)