Dzielna niewiasta do dnia przyszłego się śmieje (Prz 31, 25)