Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. (Prz 31, 10)